Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 ธ.ค. 2564 รวม 10 อัตรา,

1 ธันวาคม 2021 - 2 ธันวาคม 2021

” เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 ธ.ค. 2564 รวม 10 อัตรา,

เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และ มาตรา ๕๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.ด/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านการบริหารงานบุคคล) ขึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: -16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ   :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 2 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ ”

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 ธันวาคม 2021
End:
2 ธันวาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15769/

Venue

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com