Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กทม.

23 มีนาคม 2020 - 12 เมษายน 2020

“กทม. ประกาศขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอกพื้นที่กทม.ควบคุม#covid_19

กทม. ออกประกาศขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus ฏรหำฟหำ 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พบการเพิ่มขึ้นขอจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเ็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมชองประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดยายไปในวงกว้างซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงประกาศแนวทางการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronaviruis Disease 2019 (COVID-19)) ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

1.1 หากท่านยังไม่มีเชื้อในร่างกาย ท่า่นอาจได้รับเชื้อระหว่างการเดินทาง

1.2 หากท่านมีเชื้อในร่งากายเพียงเล็กน้อยซึ่งอาจหายเองได้ การเดินทางอาจเป็นการเพิ่มเชื้อในร่างกายและทำให้มีอาการหนักขึ้น

1.3 หากท่านมีเชื้อในร่างกาย ท่านจะเป็นพาหะและนำพาเชื้อไปสู่ผู้อื่นระหว่างการเดินทางรวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของท่าน ซึ่งอาจเป็นผู้สูงอายุและเด็ก

2. ขอความร่วมมืออยู่ในที่พักอาศัย หมั่นทำความสะอาดที่พัก พืืนผิวสัมผัส ห้องสุขา ดูและสุขภาพและป้องกันตนเองและคนในบ้านจากากรติดเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากนอกบ้าน

3. ขอความร่วมมือสถานที่ทำงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานที่ทำงาน จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ด้วยการทำความสะอาดขึพื้นผิวสัมผัสและห้องสุข การจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรโดยทันทีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนังกานและบุคลากร เช่น การใช้หน้ากากอนามัย การจัดจุดบริการเจลล้างมือ และการจัดการขยะ โดยดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาการทำงาน การทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล

4. ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปยังสนามมวย สถานบันเทิง หรือสถานที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย พักสังเกตอาการในที่พักอาศัย โดยป้องกันตนเองตามคำแนะนำสำหรับประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์

5. ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด และควรรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร จากผู้อื่น

6. ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการนัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้อองบันทึกเทปโทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด

7. ขอความร่วมมือขนส่งมวลชนทุกประเภทลดความแออัดของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ เช่น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสาร จัดให้มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร จากผู้อื่น เพิ่มจำนวนเที่ยวการให้บิรการ ทำความสะอาดบริเวณจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดให้มีการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมทิร่างกาย และการจัดการขยะ โดยดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เมื่อพบผู้โดยสารมีอาการป่วย ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ให้ขอความร่วมมือผู้โดยสารให้สวมหน้ากากอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

ตำแหน่ง: ประกาศขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอกพื้นที่กทม.ควบคุม#covid_19
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน กทม.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กทม. ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
23 มีนาคม 2020
End:
12 เมษายน 2020
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/6467/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com