Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 มิ.ย. 2564 รวม 15 อัตรา,

20 มิถุนายน - 21 มิถุนายน

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 มิ.ย. 2564 รวม 15 อัตรา,

กทม. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ด้วยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ-เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) มาตรา ๒๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ-กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ กำหนดรายชื่อวุฒิที่ ก.ก. กำหนดให้คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๑๓๓๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้สำนักอนามัยรับผิดชอบ ในการจัดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ-กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,นายแพทย์ปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-21,610
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (าลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย

าลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 าลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 – 21 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022452615

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 มิถุนายน
End:
21 มิถุนายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14529/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com