Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ย. -1 ต.ค. 2564

27 กันยายน 2021 - 1 ตุลาคม 2021

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ย. -1 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญุชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ซึ่งอบุม้ตเรื่องการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยให้อิงระบบการบริหารงานของพนักงานราชการทั่วไป โดยอนุโลม ประกอบกับประกาศกรมการ ขนส่งทางบก ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธึการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี เลขที่ ๑๒๑๒/๓๑ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
27 กันยายน 2021
End:
1 ตุลาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15430/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com