Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -6 มิ.ย. 2565

30 พฤษภาคม 2022 - 6 มิถุนายน 2022

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -6 มิ.ย. 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเช้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรดิตถึ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๖๕๔๙ อนุมัติบริหารงานบุคคลของพนักงานเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยอิงระเบียบการบริหารงานของพนักงานราชการโดยอนโลม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครได้ที่งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 – 6 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
30 พฤษภาคม 2022
End:
6 มิถุนายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17022/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com