Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565

23 มิถุนายน 2022 - 29 มิถุนายน 2022

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการชังหวัด ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางที่มีสำนักงาตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอทุกอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่ 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๓๘/๒๗ ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 – 29 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการจัดหางาน

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
23 มิถุนายน 2022
End:
29 มิถุนายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17166/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com