Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -7 มิ.ย. 2564

24 พฤษภาคม 2021 - 7 มิถุนายน 2021

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -7 มิ.ย. 2564

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 พฤษภาคม 2021
End:
7 มิถุนายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14129/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com