Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -15 มิ.ย. 2564 รวม 16 อัตรา,

24 พฤษภาคม 2021 - 15 มิถุนายน 2021

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -15 มิ.ย. 2564 รวม 16 อัตรา,

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภท พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ ตำแหน่ง นักจัดกาางานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกายอุปกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13300- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานประจำห้องยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7560-8300 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: นักกายอุปกรณ์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 7,560-15,960
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 15 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 พฤษภาคม 2021
End:
15 มิถุนายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14202/

Venue

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com