Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 มี.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

18 มกราคม 2021 - 31 มีนาคม 2021

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 มี.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

บระกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่สถาบันทันตกรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธึการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหา และการเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภทตำแหน่ง ลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 7,590-8,300
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันทันตกรรม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเขียน 

สถาบันทันตกรรม สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
18 มกราคม 2021
End:
31 มีนาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12296/

Venue

สถาบันทันตกรรม
สถาบันทันตกรรม ทั่วประเทศ,นนทบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com