Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2563

1 ธันวาคม 2020 - 23 ธันวาคม 2020

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2563

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมควบคุมมลพิษประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เรื่อนไขการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ร)ส กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบรหารหนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แกัไชเพิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมควบคุมมลพิษ

ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 ธันวาคม 2020
End:
23 ธันวาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12011/

Venue

กรมควบคุมมลพิษ
Thailand + Google Map
View Venue Website