Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 ส.ค. 2565

10 สิงหาคม 2022 - 26 สิงหาคม 2022

“กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 ส.ค. 2565

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร

ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ๑๔๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เภสัชกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20540-22750 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,540-22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๓๐๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพิษณุโลก – วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 – 26 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมควบคุมโรค

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
10 สิงหาคม 2022
End:
26 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17409/

Venue

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ พิษณุโลก Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com