Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -18 มิ.ย. 2564

14 มิถุนายน 2021 - 18 มิถุนายน 2021

“กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -18 มิ.ย. 2564

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ๑๔๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๓๐๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพิษณุโลก – วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 – 18 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมควบคุมโรค

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 มิถุนายน 2021
End:
18 มิถุนายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14245/

Venue

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ พิษณุโลก Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com