Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -20 พ.ค. 2565

12 พฤษภาคม 2022 - 20 พฤษภาคม 2022

“กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -20 พ.ค. 2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบ อัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. – 20 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 8 พ.ค. 2565

สอบวันที่: 8 พ.ค. 2565

ประกาศผลสอบ: 8 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
12 พฤษภาคม 2022
End:
20 พฤษภาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/16843/

Venue

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com