Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ม.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

16 มกราคม 2021 - 29 มกราคม 2021

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ม.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมีและพอลิเมอร์)ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-®9) ในประเทศไทยขยายเป็นวงกว้างไปในเขตหลายพื้นที่ทำมีผู้สมัครสอบจำนวนน้อย ดังนั้น เพื่อให้ การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา เป็นไปอย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงขยายกำหนดเวลา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซด์ (ลิงค์รับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ในส่วนของกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564

ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ,นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
16 มกราคม 2021
End:
29 มกราคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12281/

Venue

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com