Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทางหลวง กรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 เม.ย. -23 เม.ย. 2564

19 เมษายน 2021 - 23 เมษายน 2021

“กรมทางหลวง กรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 เม.ย. -23 เม.ย. 2564

กรมทางหลวง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนัก สำรวจและออกแบบ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ด กันยายน ๒๕๕๒ , ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม งานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ , ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ , ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔มีนาคม ๒๕๕๘ ,ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ , คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.๓.๘/๑/๒๕๕๓ ลงวันที่๒๓กุมภาพันธ์๒๕๕๓ เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป , บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๘/๙๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง ปรับปรุง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และที่ กจ.๕/๒๔๘๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการในตำแหน่งพนักงานราชการที่ได้การจัดสรรเพิ่ม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมทางหลวง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวง กรุงเทพ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวง กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทางหลวง กรุงเทพ

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 เมษายน 2021
End:
23 เมษายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13926/

Venue

กรมทางหลวง
กรมทางหลวง กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com