Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ 3 ต.ค. -12 ต.ค. 2565

3 ตุลาคม 2022 - 12 ตุลาคม 2022

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ 3 ต.ค. -12 ต.ค. 2565

กรมทางหลวงชนบท

ลิงค์: https://ehenx.com/17641/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 12 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
(๒) มีความรู้ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน
เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(๓) มีความรู้ ความสามารถในการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบ
มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(๔) มีความรู้ ความสามารถในการประสานงานให้ความรู้ด้านการใช้งานระบบงาน
(๕)สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้!ช้ระบบงานเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบงาน
(๖) มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี การใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์


เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้และใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี
(๓) มีความรู้ความสามารถบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
(๔) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๕) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
(๖) สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

(๑) ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบงาน ติดต่อประสานงาน เก็บรวบรวม วิเคราะห์ความ ต้องการในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์ออกแบบระบบ พัฒนาระบบด้วยชุดคำสั่งประยุกต์ ทดสอบการ ใช้งานระบบ และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งาน
(๒) ปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบ การบำรุงรักษา การให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน
(๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) ปฏิบัติงานด้านการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
(๒) ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางของกรมทางหลวงชนบท
(๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมทางหลวงชนบท  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบมาท้ายประกาศจัดส่ง ใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ application.drr@gmail.com ในรูปแบบ PDF.file ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 12 ตุลาคม 2565 หากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารหลักฐานหลังจากวันสิ้นสุด การรับสมัครหรือส่งเอกสารภายในระยะเวลารับสมัครแต่จำนวนเอกสารที่นำส่งไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา ให้เข้ารับการคัดเลือก

กรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทางหลวงชนบท

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมทางหลวงชนบท  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบมาท้ายประกาศจัดส่ง ใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ application.drr@gmail.com ในรูปแบบ PDF.file ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 12 ตุลาคม 2565 หากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารหลักฐานหลังจากวันสิ้นสุด การรับสมัครหรือส่งเอกสารภายในระยะเวลารับสมัครแต่จำนวนเอกสารที่นำส่งไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา ให้เข้ารับการคัดเลือก

กรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทางหลวงชนบท

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
3 ตุลาคม 2022
End:
12 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17641/

Venue

กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com