Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ย. -24 พ.ย. 2563 รวม 6 อัตรา,

16 พฤศจิกายน 2020 - 24 พฤศจิกายน 2020

“กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ย. -24 พ.ย. 2563 รวม 6 อัตรา,

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เขียงใหม่) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบชองสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เขียงใหม่) หรือพื้นที่อี่นตามความจำเป็น ฉะนั้น อาศยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๖๕๕๔ ลงวันที่ ๖๘ กมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยม่รายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรโยธา

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างโยธา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13010- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา,นายช่างโยธา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,010-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวงชนบท :ตนเอง  

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับหรือสามารถ download ใบสมัครได้ จากเว็บไซต์สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) : drr10.drr.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมฟันธ์” หรือเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท www.drr.go.th และยี่นใบสมัครพรัอมเอกสาร หลักฐานด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) เลขที่ ๒๖๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลนํ้าบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 24 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053835010

ต่อ 102

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทางหลวงชนบท

ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
16 พฤศจิกายน 2020
End:
24 พฤศจิกายน 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11838/

Venue

สำนักงานทางหลวงชนบทที่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ อุบลราชธานี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com