Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.พ. -5 ก.พ. 2564

1 กุมภาพันธ์ 2021 - 5 กุมภาพันธ์ 2021

“กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.พ. -5 ก.พ. 2564

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (พร.) ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวง ชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) หรือพื้นที่อื่นๆ ตามความจำเป็น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ จึง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างโยธา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ ๙ (อุตรดิตถ์))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวงชนบท :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ 

สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ ๙ (อุตรดิตถ์) สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ ๙ (อุตรดิตถ์) เลขที่ ๙ หมู่ ๙ ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลนํ้าริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทางหลวงชนบท

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กุมภาพันธ์ 2021
End:
5 กุมภาพันธ์ 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12332/