Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 เม.ย. 2564

10 เมษายน 2021 - 29 เมษายน 2021

“กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 เม.ย. 2564

กรมทางหลวง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ ฉะนั้น อาศัยอำนาจคามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธึการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัดเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบชัดรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔,ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบชัดรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ .ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มึนาคม ๒๕๕๘,ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑,คำสังกรมทางหลวง ที่ จ.๓.๘/๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป,บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๘ /๙๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และ ด่วนที่สุด ที่ กจ.๕/๒๔๘๔ ลงวันที่ ๙ มึนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักข้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ ไนตำแหน่งพนักงานราชการทั่1ด้รับการจัดสรรเพื่ม (อัตราใหม่) ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนั้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


พนักงานเครื่องกล

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท<

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


นิติกร

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,พนักงานเครื่องกล,พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักงานทางหลวงที่ 18)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานทางหลวงที่ 18 สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง ถ.กาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 – 29 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทางหลวง

ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
10 เมษายน 2021
End:
29 เมษายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13928/

Venue

สำนักงานทางหลวงที่
สำนักงานทางหลวงที่ อุบลราชธานี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com