Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -17 ธ.ค. 2564

13 ธันวาคม 2021 - 17 ธันวาคม 2021

“กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -17 ธ.ค. 2564

กรมที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างศิลป็ปฏิบัติงาน

ด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างศิลป็ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมที่ดิน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมที่ดิน  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายสรรหา และประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น ๓) 

กรมที่ดิน กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 17 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมที่ดิน

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 ธันวาคม 2021
End:
17 ธันวาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15795/

Venue

กรมที่ดิน
กรมที่ดิน Thailand + Google Map
Website:
<a
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com