Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

7 พฤษภาคม 2020 - 28 พฤษภาคม 2020

“กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 พ.ค. -28 พ.ค. 2563 รวม 83 อัตรา,

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-10,340 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-10,340 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

อัตราว่าง : 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,840-12,650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,840-12,650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ,นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-16,500
อัตราว่าง: 83
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมที่ดิน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. – 28 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมที่ดิน

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
7 พฤษภาคม 2020
End:
28 พฤษภาคม 2020
Event Tags:
, ,
Website:
https://ehenx.com/7004/

Venue

กรมที่ดิน
กรมที่ดิน Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com