Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ค. -31 พ.ค. 2564

13 พฤษภาคม 2021 - 31 พฤษภาคม 2021

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ค. -31 พ.ค. 2564

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง

ด้วยท่าอากาศยานระนองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระนอง (ท่าอากาศยาน ระนอง )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถรับใบสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน ระนอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง (อยู่ท้ายประกาศรับสมัคร) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบล้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ

ท่าอากาศยาน ระนอง ท่าอากาศยาน ระนอง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 พฤษภาคม 2021
End:
31 พฤษภาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14093/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com