Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมธนารักษ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -19 ก.ค. 2564 รวม 110 อัตรา,

7 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม

“กรมธนารักษ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -19 ก.ค. 2564 รวม 110 อัตรา,

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศหลายจังหวัดทั่วประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมจังหวัดละ ๕ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๓๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ อธิบดี กรมธนารักษ์มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ กรณีการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 115 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ อัตราว่าง วันเริ่มรับสมัคร วันสิ้นสุดรับสมัคร ประกาศ
อ่างทอง 5 13 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564 link
เพชรบุรี 5 8 ก.ค. 2564  14 ก.ค. 2564 link
สระแก้ว 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
อุตรดิตถ์ 5 12 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564 link
ภูเก็ต 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
นครสวรรค์ 5 12 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564 link
นครศรีธรรมราช 5 9 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ชุมพร 5 7 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2564 link
เชียงราย 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ชัยภูมิ 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
เชียงใหม่ 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ขอนแก่น 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
สกลนคร 5 9 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2564 link
เลย 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ระนอง 5 7 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2564 link
กำแพงเพชร 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ตาก 5 7 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ศรีสะเกษ 5 8 ก.ค. 2564  14 ก.ค. 2564 link
ตรัง 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ฉะเชิงเทรา 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
กาฬสินธุ์ 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 110
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตาก,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,เพชรบุรี,ภูเก็ต,ระนอง,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สระแก้ว,อุตรดิตถ์,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

กรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 – 19 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook Comments

Details

Start:
7 กรกฎาคม
End:
19 กรกฎาคม
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14888/

Venue

กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ ชั้น 4 ซ.อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com