Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2563 รวม 20 อัตรา,

23 สิงหาคม 2020 - 31 สิงหาคม 2020

“กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2563 รวม 20 อัตรา,

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

ด้วยกรมธนารักษ์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 โดยอนุโลม หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 ที่ กค 0428/ว 112 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 โดยอนุโลม ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 13 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 106 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใชจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเขียนแบบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500  บาท

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส.


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างสำรวจ,นายช่างสำรวจ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ส.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
23 สิงหาคม 2020
End:
31 สิงหาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/10674/

Venue

กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ ชั้น 4 ซ.อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ Thailand + Google Map