Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมบังคับคดี

8 สิงหาคม 2019 - 19 สิงหาคม 2019

“กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -19 ส.ค. 2562 รวม 111 อัตรา,

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมบังคับคดี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมบังคับคดี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนงกานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 22 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : งานบริการ

อัตราว่าง : 34 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : งานบริการ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.


เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

ประเภท : งานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.


พนักงานเดินหมาย

ประเภท : งานบริการ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.


ช่างศิลป์

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.

ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา,พนักงานเดินหมาย,ช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 111
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมบังคับคดี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. – 19 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 ก.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมบังคับคดี

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
8 สิงหาคม 2019
End:
19 สิงหาคม 2019
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/3221/

Venue

กรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี แม่ฮ่องสอน Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com