Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

1 กรกฎาคม - 9 กรกฎาคม

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกลรรเชินพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเชียงไหม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ตด กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายสะเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานประมง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ๖๕ อาคาร ๓ ขั้น ๒ (ตึกสำนักพัฒนาเกษตรที่สูง) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053328491

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กรกฎาคม
End:
9 กรกฎาคม
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14578/

Venue

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com