Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -18 พ.ย. 2563

9 พฤศจิกายน 2020 - 18 พฤศจิกายน 2020

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -18 พ.ย. 2563

กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรือง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสระแกัว ฉะนั้น อาศัยอำนาจดามประกาศคณะกรรมการบรืหารพนักงานราชการ ลงวันพี่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วธึการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการบรืหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ ๖๕๕๕เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดิเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการบรืหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๖๕๕๕ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบตเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๖๕๕๕ และคำลังกรมประมง ที่ ๘๙๑/๖๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๖๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผูดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบรืหารพนักงานราชการ จ้งประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนั้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว (สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เลขที่ ๒ ถนนเทศบาล ๑๘ ตำบลสระแกว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 18 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 พฤศจิกายน 2020
End:
18 พฤศจิกายน 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11760/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com