Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ย. -30 พ.ย. 2563

18 พฤศจิกายน 2020 - 30 พฤศจิกายน 2020

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ย. -30 พ.ย. 2563

กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงนั้าจืดกาญจนบุรี กองตรวจการประมง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วธึการและเงี่อนไชการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ค. ๖๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บรีหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชอง กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๖๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายใหผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฎบ้ตราชการ แทนอป็บดีกรมประมงเกี่ยวกับการบรีหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ไดยมีรายละเอึยดดังต่อไปนั้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กะลาสี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

ตำแหน่ง: กะลาสี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงนํ้าจีดกาญจนบุรึ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าวับการเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงนํ้าจีดกาญจนบุรึ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงนํ้าจีดกาญจนบุรึ เลขที่ ๘๑ หม่ที่ ๓ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรืสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034597033

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
18 พฤศจิกายน 2020
End:
30 พฤศจิกายน 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11860/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com