Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 เม.ย. -5 พ.ค. 2564

26 เมษายน 2021 - 5 พฤษภาคม 2021

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 เม.ย. -5 พ.ค. 2564

กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน .และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๕และ คำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงาน ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา เลขที่ ๗๙/๒ ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 – 5 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074312037

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
26 เมษายน 2021
End:
5 พฤษภาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13857/

Venue

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา สงขลา Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com