Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ส.ค. -2 ก.ย. 2565

21 สิงหาคม 2022 - 2 กันยายน 2022

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ส.ค. -2 ก.ย. 2565

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรฺรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

ด้วยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมปีติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่ง กรมปศุสัตว์ที่ ๗๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราขการบริหาร ส่วนกลางสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์บุรีรัมย์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์บุรีรัมย์ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2565 – 2 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
21 สิงหาคม 2022
End:
2 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17361/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com