Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ต.ค. 2565

16 ตุลาคม 2022 - 21 ตุลาคม 2022

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ต.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17683/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พะเยา (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตวพะเยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาพ้นรุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยลัตวบาล

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์พะเยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ ลงวันที่ ดธ) กันยายน ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาบและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

(๑) รับผิดชอบการดูแล การเลี้ยงและผลิตสัตว์ พันธุสัตว์ทดลอง ในหน่วยงาน
(๒) ช่วยปฏิบัติงานด้านเก็บ และบันท็กข้อมูลด้านสัตวบาล
(๓) ช่วยปฏิบัติงานด้านผลิตอาหารสัตว์ เตรียม จัดหาและสำรองเสบียงสัตว์
(๔) ปฏิบ้ติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตวพะเยา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตวพะเยา ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 – 21 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พะเยา (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตวพะเยา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตวพะเยา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตวพะเยา ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 – 21 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
16 ตุลาคม 2022
End:
21 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17683/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com