Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ต.ค. 2564

9 ตุลาคม 2021 - 19 ตุลาคม 2021

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ต.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดกาฬสินอุ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน เอ๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะและคุณสมปีติเฉพาะของกลุ่ม งาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธ์ุ อำเภอเมีองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 – 19 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 ตุลาคม 2021
End:
19 ตุลาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15498/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com