Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ต.ค. -15 ต.ค. 2564

12 ตุลาคม 2021 - 15 ตุลาคม 2021

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ต.ค. -15 ต.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักพัฒนาพันธ์สัตว์ กรมปคุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงาน ราชการ ลงวันที่ 11กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (ศูนย์วิจัยและบำรุง พันธุสัตว์อุดรธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป

ศูนย์วิจัยและบำรุง พันธุสัตว์อุดรธานี ศูนย์วิจัยและบำรุง พันธุสัตว์อุดรธานี เลขที่ 228 หมู่ 4 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 12 ต.ค. 2564

สอบวันที่: 12 ต.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 12 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 ตุลาคม 2021
End:
15 ตุลาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15505/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com