Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ก.ค. -9 ส.ค. 2565 รวม 58 อัตรา,

18 กรกฎาคม 2022 - 9 สิงหาคม 2022

“กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ก.ค. -9 ส.ค. 2565 รวม 58 อัตรา,

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 31 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 58
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 9 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
18 กรกฎาคม 2022
End:
9 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17286/

Venue

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com