Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน

10 ธันวาคม 2019 - 30 ธันวาคม 2019

“กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน ุรักษ์พลังงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตามที่ได้ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิาการคอพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิาการพัสดุปฏิบัติการ นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษืพลังงานได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนั้น าหากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบที่ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็ฯคุณวุฒิตรงตามปรกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแ่งขันฯ ตามประกาศนี้ หรือหน่วยที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็ฯผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 7 ช้น9 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 022225096 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฎว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562

ตำแหน่ง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน ุรักษ์พลังงาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน ุรักษ์พลังงาน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |

Facebook Comments

Details

Start:
10 ธันวาคม 2019
End:
30 ธันวาคม 2019
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/5900/

Venue

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com