Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 มี.ค. 2564 รวม 63 อัตรา,

11 มีนาคม 2021 - 30 มีนาคม 2021

“กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 มี.ค. 2564 รวม 63 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจิตวิทยา

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ 

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)

ประเภท : บริการ 

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)

ประเภท : บริการ 

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานพินิจ (ชาย)

ประเภท : บริการ 

อัตราว่าง : 27 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานพินิจ (หญิง)

ประเภท : บริการ 

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจิตวิทยา,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ(ด้านพ่อบ้าน),นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ(ด้านสามัญ),เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ(ผู้ช่วยพ่อบ้าน),เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ(ผู้ช่วยแม่บ้าน),พนักงานพินิจ(ชาย),พนักงานพินิจ(หญิง)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 63
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,เชียงใหม่,นครปฐม,นครราชสีมา,นครสวรรค์,ระยอง,ราชบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
11 มีนาคม 2021
End:
30 มีนาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13188/

Venue

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com