Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

23 พฤษภาคม 2022 - 24 มิถุนายน 2022

“กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องซังขายและอื่นๆ) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๑๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การขอดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยไม่ต้องสอบแข่งขันและข้อหารือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 585 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบ้ตการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะตำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องชังชายและอื่นๆ) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๖๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 140 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 725
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมราชทัณฑ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. – 24 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมราชทัณฑ์

file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
23 พฤษภาคม 2022
End:
24 มิถุนายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/16914/

Venue

กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ ภูเก็ต Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com