Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ย. -6 ธ.ค. 2563

23 พฤศจิกายน 2020 - 6 ธันวาคม 2020

“กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ย. -6 ธ.ค. 2563

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพี่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสืการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรึอน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดด้งต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายแพทย์

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18020-19830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นายแพทย์,นักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,830
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 พ.ย. 2563

สอบวันที่: 18 พ.ย. 2563

ประกาศผลสอบ: 18 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมราชทัณฑ์

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
23 พฤศจิกายน 2020
End:
6 ธันวาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11888/

Venue

กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ ภูเก็ต Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com