Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 พ.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

26 เมษายน 2021 - 28 พฤษภาคม 2021

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 พ.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง ชยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงรันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.๘) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.๘) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.๘) นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบัน พบการระบาดระลอกใหม่ และได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายในหลายพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีเป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนสูงชื้นในแต่ละรัน ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อด้งกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เฝ็าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบทุกคน รวมทั่งความรับผิดชอบ ต่อสังคมส่วนรวม

จึงขอขยายกำหนดเวลารับสมัคร จากเดิมวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ตามประกาศข้างต้นออกไปจนถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั่งนี้ กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา (สวพ.๘) จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ (สวพ.๘) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๔ ๔๕๙ ๐๕ – ๖ และที่เว็บไซต์ www.oard8.go.th และ www.doa.go.th (หน่วยงานสังกัดกรม ■=> กอง สถาบัน สำนัก ศนย์ กลุ่ม (ส่วนกลาง) กองการเจ้าหน้าที่ •=> ข่าวสอบ)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำสำนักงาน

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


ช่างซ่อมบำรุง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่สถิติ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,ช่างซ่อมบำรุง,เจ้าหน้าที่สถิติ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที ๘ (สวพ.๘))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที ๘ (สวพ.๘) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที ๘ (สวพ.๘) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 – 28 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
26 เมษายน 2021
End:
28 พฤษภาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14043/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เชียงใหม่ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com