Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ก.ค. 2565

10 กรกฎาคม 2022 - 12 กรกฎาคม 2022

“กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ก.ค. 2565

กรมศุลกากร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร ประสงคํจะรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าทำอากาศยานสุวรรณภูมิ อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติ ราขการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ ๑๖.๑ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าห่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเสือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัคร ทางไปรษณีย์) ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าห่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าห่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร BC ชั้น ๒ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๗ แขวงราชาเทวะ เขตบางพลีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 – 12 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมศุลกากร

file 1 | file 2

Facebook Comments

Details

Start:
10 กรกฎาคม 2022
End:
12 กรกฎาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17256/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com