Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2563 รวม 20 อัตรา,

7 ธันวาคม 2020 - 30 ธันวาคม 2020

“กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2563 รวม 20 อัตรา,

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรหสามิต

เรือง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต

ด้วยกรมสรรพสามิต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราขการ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎับัติการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษปฏิบัติกาว ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครืองกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาสัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๖๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑M ลงรันที่ ๑๑ ธันวาคม ๖๕๕๖ เรือง การสรรทา โดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนึ้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกรปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสรรพสามิต :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพสามิต

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
7 ธันวาคม 2020
End:
30 ธันวาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12030/

Venue

กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต เชียงใหม่ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com