Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ม.ค. -17 ก.พ. 2564 รวม 631 อัตรา,

25 มกราคม 2021 - 17 กุมภาพันธ์ 2021

“กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ม.ค. -17 ก.พ. 2564 รวม 631 อัตรา,

กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัิตงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิับัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิับัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 631
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสรรพากร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. – 17 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
25 มกราคม 2021
End:
17 กุมภาพันธ์ 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12231/

Venue

กรมสรรพากร
กรมสรรพากร พระนครศรีอยุธยา Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com