Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ม.ค. 2564

25 มกราคม 2021 - 29 มกราคม 2021

“กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ม.ค. 2564

กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ ■ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงาน สรรพากรพื้นที่ลพบุรี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน การรับสมัครมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

(1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี จะรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์ใบสมัครทางเว็บไซต์ ของกรมสรรพากร www.rd.go.th >สมัครเข้ารับ ราชการ>ลูกจ้างชั่วคราว และกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 โดยผู้สมัครพิมพ์ ใบสมัครตามข้อ 4.1. และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าชองถึง ส่วนบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (ชั้น 2) อาคารหลังเดิม ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี15000 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 – 29 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ให้วงเล็บมุมชองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันสุดท้ายที่เปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 มกราคม 2564 ในเวลาราชการ (16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้รวมถึง ใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับ หรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ก่อนวันรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา เช่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
25 มกราคม 2021
End:
29 มกราคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12348/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com