Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ มหาสารคาม] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2564

22 มิถุนายน - 28 มิถุนายน

“กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ มหาสารคาม] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

ด้วยจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มีถนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑํ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงรันที่๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ■ ราขการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ คำสั่ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๕๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรือง มอบอำนาจ ด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๓๐๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่า ราชการ หัาหน้าส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง) และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน จิงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ มหาสารคาม] :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 – 28 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ มหาสารคาม]

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
22 มิถุนายน
End:
28 มิถุนายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14487/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com