Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ปทุมธานี] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 มิ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน

“กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ปทุมธานี] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 มิ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

ด้วยจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๕๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ๑๕๐๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติ ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ปทุมธานี] :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 – 29 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ปทุมธานี]

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
25 มิถุนายน
End:
29 มิถุนายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14551/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com