Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -6 ก.ค. 2565

28 มิถุนายน 2022 - 6 กรกฎาคม 2022

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -6 ก.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผนวก ค ข้อ ๑.๖ การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการในสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพชรบุรี )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพชรบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพชรบุรี เลขที่ ๓ หมู่ ๑ ตำบลไร่ล้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 – 6 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
28 มิถุนายน 2022
End:
6 กรกฎาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17195/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com