Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 พ.ค. -10 มิ.ย. 2564

31 พฤษภาคม 2021 - 10 มิถุนายน 2021

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 พ.ค. -10 มิ.ย. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภททั่วไป ดำแหน,ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕เอ ลงวันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ คพร./พิเศษ/ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงาน บุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จึงประกาศรับสมัคร คนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุทัยธานี (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
31 พฤษภาคม 2021
End:
10 มิถุนายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14244/

Venue

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com