Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ส.ค. 2565

8 สิงหาคม 2022 - 15 สิงหาคม 2022

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ส.ค. 2565

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ประจำส่วนกลางชองกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานกองแผนงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ จัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000-25000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-25,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมหม่อนไหม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมไหมแพรวา อาคาร ๕ ชั้น

กรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม เลขที่ ๒๑๗๕ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 – 15 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมหม่อนไหม

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
8 สิงหาคม 2022
End:
15 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17380/

Venue

กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม นราธิวาส Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com