Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 พ.ย. 2563

11 พฤศจิกายน 2020 - 17 พฤศจิกายน 2020

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 พ.ย. 2563

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศ กรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเจลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิด็ พระบรมราชิบีนาถ นครราชสีมา มีประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร จะนั้น อาลัยอำนาจดามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลอกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๖ และดาม หนังสึอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๓๘๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๖๕๖๓ เรื่องการจัดสรร กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ ๕ (ปึงบประมาณ ๖๕๖๔-๖๕๖๗) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอึยด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (ศูนย์หม่อนไหมเจลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิด็ พระบรมราชิบีนาถ นครราชสีมา )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเจลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิด็ พระบรมราชิบีนาถ นครราชสีมา ศูนย์หม่อนไหมเจลมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิด็ พระบรมราชิบีนาถ นครราชสีมา เลขที่ ๑๘๘๗ ถนนมิดรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 17 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044214102

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
11 พฤศจิกายน 2020
End:
17 พฤศจิกายน 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11837/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com