Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

14 มิถุนายน 2022 - 17 มิถุนายน 2022

“กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มีฅวามประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยตำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช การสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑® กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การตำหนด ลักษณะงานและคุณสิมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการวัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เกี่ยวกับการตำหนคคุณสมบัติสำหรับผูที่จะ ไต้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๕๖๖/๒๕๖๓ เรื่อง มอบตำนาจใท้ปฏิบัติ ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี๋

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมอนามัย

file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
14 มิถุนายน 2022
End:
17 มิถุนายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17129/

Venue

ศูนย์อนามัยที่
ศูนย์อนามัยที่ พิษณุโลก Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com